Sprzedaż

węgla
Najlepsza oferta

na skup zbóż
Tucz

kontraktowy
Infrastruktura

produkcyjna
Wysokiej klasy

nawozy wieloskładnikowe

Witamy w BM KOBYLIN Sp. z.o.o

Działając na polskim rynku od roku 2006, firma BM Kobylin Sp. z o.o. troszczy się o to, by jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb Klientów.

 

W pierwszych latach działalności koncentrowaliśmy się na handlu węglem kamiennym oraz skupie żywca wołowego. W chwili obecnej w sieci funkcjonuje 150 składów węgla.

Aktualności / zobacz więcej

2017-09-18 15:34:45
WYPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
WYPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

Spółka BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zdunach (63 – 760) przy ul.
1 Maja 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr 0000265094, NIP 6211742138, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, ogłasza o zamiarze sprzedaży maszyn, urządzeń, ciągników, samochodów oraz innych rzeczy ruchomych i zaprasza do składania ofert ich kupna.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie oferty na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie podpisanego skanu) na adres oferty@bmkobylin.pl) lub w formie pisemnej w siedzibie Spółki. Oferty przyjmowane są do 26.09.2017 roku i zostaną rozpatrzone do dnia 28.09.2017 r. Oferty, które wpłyną po terminie przyjmowania ofert, zostaną rozpatrzone jedynie w przypadku, gdy sprzedawana rzecz nie została jeszcze zbyta. Rzeczy można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Spółka uprzedza, że sprzedawane ruchomości są rzeczami używanymi, a ich stan techniczny nie jest jej znany, wobec czego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wyłączenie odpowiedzialności Spółki za ich wady.

Warunkiem zawarcia umowy i wydania kupionych ruchomości jest też wniesienie przez potencjalnego nabywcę całości ceny sprzedaży w terminie do 7 dni od otrzymania oświadczenia o przyjęciu jego oferty.

Spółka uprzedza również, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, jak też ogłoszenia o aukcji albo przetargu w rozumieniu art. 771 Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do składnia ofert, a tym samym Spółka zastrzega sobie prawo do przyjęcia ofert wybranych przez siebie wedle swobodnego uznania, jak też nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert, niezależnie od zaproponowanych w nich warunków.

W poniższym linku znajduje się wykaz sprzedawanego sprzętu:

wykaz sprzętu

Składając ofertę należy wydrukować poniższy formularz i przesłać podpisany skan na adres oferty@bmkobylin.pl lub dostarczyć w oryginale do siedziby Spółki (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

formularz ofertowy

W przypadku pytań prosimy dzwonić do:
Sprzęt rolniczy – Edward Olejniczak  669 741 111
Samochody, naczepy – Marek Zawadzki  609 761 111

Pozdrawiamy,
BM Kobylin

[czytaj więcej]
2017-03-20 14:04:35
Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości
Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Obiekty, będące przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłych dzierżawców, są wskazane w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotów, które wydzierżawią jedną lub więcej nieruchomości.

Nieruchomości dotychczas były wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie tuczu trzody chlewnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2017  roku do godziny 16:00, w siedzibie Zarządcy pod adresem: DGA Centrum Sanacji Firm S.A., Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Towarowa 35 (firma DGA S.A. V piętro), 61-896 Poznań, w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę nieruchomości  BM Kobylin – nie otwierać do dnia 28 marca 2017 roku do godziny 16:00.

Wszelkie niezbędne informacje oraz Regulamin znajdą Państwo na stronie: www.sanacjafirm.pl/dzierzawa-bmkobylin

[czytaj więcej]

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Gospodarstwa rolne
Gospodarstwa rolne
Bydło opasowe
Bydło opasowe