Sprzedaż

węgla
Najlepsza oferta

na skup zbóż
Tucz

kontraktowy
Infrastruktura

produkcyjna
Wysokiej klasy

nawozy wieloskładnikowe

Witamy w BM KOBYLIN Sp. z.o.o

Działając na polskim rynku od roku 2006, firma BM Kobylin Sp. z o.o. troszczy się o to, by jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb Klientów.

 

W pierwszych latach działalności koncentrowaliśmy się na handlu węglem kamiennym oraz skupie żywca wołowego. W chwili obecnej w sieci funkcjonuje 150 składów węgla.

Aktualności / zobacz więcej

2017-03-20 14:04:35
Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości
Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Obiekty, będące przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłych dzierżawców, są wskazane w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotów, które wydzierżawią jedną lub więcej nieruchomości.

Nieruchomości dotychczas były wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie tuczu trzody chlewnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2017  roku do godziny 16:00, w siedzibie Zarządcy pod adresem: DGA Centrum Sanacji Firm S.A., Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Towarowa 35 (firma DGA S.A. V piętro), 61-896 Poznań, w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę nieruchomości  BM Kobylin – nie otwierać do dnia 28 marca 2017 roku do godziny 16:00.

Wszelkie niezbędne informacje oraz Regulamin znajdą Państwo na stronie: www.sanacjafirm.pl/dzierzawa-bmkobylin

[czytaj więcej]
2016-10-24 14:14:34
Postępowanie sanacyjne spółki BM Kobylin
Postępowanie sanacyjne spółki BM Kobylin

„Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy z dnia
14 października 2016 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki
pod firmą: BM Kobylin sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach („BM Kobylin”).

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Zarząd BM Kobylin zachował
prawo sprawowania zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie
nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Otwarcie postępowania
sanacyjnego wpływa pozytywnie na działalność BM Kobylin, która będzie
kontynuować działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe
kontrakty.

W postępowaniu został wyznaczony zarządca w postaci spółki pod firmą:
DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000442983)
przy ul. Towarowej 35, V  piętro, 61-896 Poznań. Z ramienia zarządcy
funkcję tą pełni Pan Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny,
licencja nr 689. Funkcję sędziego-komisarza pełni Sędzia Sądu Rejonowego
Jan Matecki.  Sprawa toczy się pod sygnaturą V GRs 1/16. Zgodnie z art.
230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca złoży
sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny w
terminach ustawowych.

Jednocześnie wskazuje się, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za
okres przed dniem 14 października 2016 roku (uwzględniając wyłączenia
ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie
wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego
wierzyciele mogą kontaktować się z zarządcą pod adresem e-mail:
bmkobyin@sanacjafirm.pl oraz Zarządem BM Kobylin pod adresem e-mail:
biuro@bmkobylin.pl.”

[czytaj więcej]