Gospodarstwa rolne

Posiadamy własną infrastrukturę produkcyjną, pozwalającą na stabilną realizację założonych kierunków rozwoju. Przemysłowy tucz trzody chlewnej 320 000 szt. rocznie, prowadzony jest we własnych Fermach hodowlanych, zlokalizowanych w Babkowicach, Bielawach, Skoraszewicach, Głuponiach I, Głuponiach II, Pałczynie, Wygodzie, Krzykowie, Kotlinie, Kobylnikach I, Kobylnikach II, Bryczewie, Zaciszu, Dudce, Rantach, Piaskach, Brynicy, Brześnicy, Gogolewie, Bruczkowie I, Bruczkowie II. Chlewnie we wszystkich naszych Fermach wyposażone są w automatyczne systemy wentylacji i podawania paszy, co pozytywnie wpływa na dobrostan zwierząt. Bezpośredni import warchlaków z wyselekcjonowanych duńskich ferm gwarantuje nam powtarzalność materiału genetycznego, a własna produkcja paszy pozwala na uzyskiwanie lepszego jakościowo materiału zwierzęcego przy jednocześnie niższej cenie. Posiadamy suszarnie do zboża o wydajności  150 ton/zmianę oraz mobilne mieszalnie pasz o wydajności 650 ton na dobę.

Prowadzimy również hodowlę bydła opasowego, przy której wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Posiadamy obory dostosowane do jednorazowego utrzymywania 10 000 sztuk opasów. Ok. 4 000 ha własnej i dzierżawionej ziemi ornej oraz komplet maszyn rolniczych do uprawy dużych areałów gwarantuje nam możliwość żywienia hodowanych zwierząt w oparciu o wytworzone we własnym zakresie płody rolne.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2014-10-30 153623.bmpmapa

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2014-10-30 153619Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2014-11-07 112337