Skup kukurydzy

SKUP KUKURYDZY SUCHEJ I MOKREJ O WILG. 30% ZE ZBIORÓW 2015 r. (ilości całosamochodowe)

Kukurydza mokra – wg. ceny rynkowej w dniu skupu

Kukurydza sucha – 500 zł

*przy ilości powyżej 500 ton możliwość negocjacji cen

 

KONTAKT: