2016-10-24
Postępowanie sanacyjne spółki BM Kobylin
Postępowanie sanacyjne spółki BM Kobylin

„Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy z dnia
14 października 2016 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki
pod firmą: BM Kobylin sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach („BM Kobylin”).

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Zarząd BM Kobylin zachował
prawo sprawowania zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie
nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Otwarcie postępowania
sanacyjnego wpływa pozytywnie na działalność BM Kobylin, która będzie
kontynuować działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe
kontrakty.

W postępowaniu został wyznaczony zarządca w postaci spółki pod firmą:
DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000442983)
przy ul. Towarowej 35, V  piętro, 61-896 Poznań. Z ramienia zarządcy
funkcję tą pełni Pan Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny,
licencja nr 689. Funkcję sędziego-komisarza pełni Sędzia Sądu Rejonowego
Jan Matecki.  Sprawa toczy się pod sygnaturą V GRs 1/16. Zgodnie z art.
230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca złoży
sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny w
terminach ustawowych.

Jednocześnie wskazuje się, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za
okres przed dniem 14 października 2016 roku (uwzględniając wyłączenia
ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie
wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego
wierzyciele mogą kontaktować się z zarządcą pod adresem e-mail:
bmkobyin@sanacjafirm.pl oraz Zarządem BM Kobylin pod adresem e-mail:
biuro@bmkobylin.pl.”