2017-03-20
Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości
Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

Zarządca zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Obiekty, będące przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłych dzierżawców, są wskazane w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotów, które wydzierżawią jedną lub więcej nieruchomości.

Nieruchomości dotychczas były wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie tuczu trzody chlewnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2017  roku do godziny 16:00, w siedzibie Zarządcy pod adresem: DGA Centrum Sanacji Firm S.A., Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Towarowa 35 (firma DGA S.A. V piętro), 61-896 Poznań, w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę nieruchomości  BM Kobylin – nie otwierać do dnia 28 marca 2017 roku do godziny 16:00.

Wszelkie niezbędne informacje oraz Regulamin znajdą Państwo na stronie: www.sanacjafirm.pl/dzierzawa-bmkobylin